Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Регуляторна діяльність
Дата початку обговорення:
06.08.2019
Дата закінчення обговорення:
05.09.2019
Дата публікації:
01.08.2019

Змiст документу

Проект

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

__.__.2019                                          м. Київ                                            № ___

 

Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

 

Відповідно до пунктів 1, 3, 6-1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 10-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», з метою встановлення порядку здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, що додається.
  2. Дія цього рішення поширюється на міжнародні фінансові організації, що прийняли рішення про емісію облігацій міжнародних фінансових організацій, з дати набрання чинності цим рішенням.
  3. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  1. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Лібанова М.

 

          Голова Комісії                                                                Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії

від __.__.2019 № __

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами