Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
05.01.2018

01 січня 2018 року набрало чинності рішення НКЦПФР від 07.11.17 року №786 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Змінами передбачено, зокрема, доповнити склад інформації щодо Звіту незалежного аудитора та аудиторської фірми, якою було проведено аудит фінансової звітності учасників ринків капіталу.

На прохання учасників ринків капіталу, наводиться перелік інформації та обсяг, що потребує розкриття:

 • найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця): зазначається повне найменування аудиторської фірми та/або П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця відповідно до інформації наведеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи):

зазначається ідентифікаційний код юридичної особи, відповідно до інформації, наведеної  в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

 • місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора:

зазначається місцезнаходження аудиторської фірми та/або аудитора, відповідно до останніх відомостей, наведених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних  осіб – підприємців та громадських формувань, та його фактичного місця ведення діяльності чи розташування офісу, в якому проводиться щоденне керування діяльності (переважно знаходиться керівництво) та здійснюється управління і облік;

 • номер та дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:

зазначається номер Свідоцтва та дата рішення Аудиторської палати України, відповідно до якого суб’єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (первинна дата, яка зазначена у Свідоцтві);

 • реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів:

інформація щодо  Реєстраційного номеру Свідоцтва, Серії та номеру Свідоцтва, дати видачі, строку дії Свідоцтва міститься у Свідоцтві, виданому НКЦПФР;

 • номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України:

зазначається номер Свідоцтва, який міститься у нижньому лівому куті Свідоцтва та дата прийнятого рішення Аудиторської палати України про видачу Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, яка міститься у верхньому лівому куті Свідоцтва;

 • звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності:
 • думка аудитора (01 – безумовно позитивна; 02 – із застереженням; 03 – негативна; 04 – відмова від висловлення думки):

зазначається:

– немодифікована думка (01 – безумовно позитивна);

– модифікована думка (02 – із застереженням; 03 – негативна; 04 – відмова від висловлення думки);

 • наявність пояснювального параграфу (у разі наявності):

зазначається інформація так або ні;

 • номер та дата договору на проведення аудиту;
 • дата початку та дата закінчення аудиту;
 • дата аудиторського висновку (звіту);
 • розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн.:

зазначається розмір винагороди відповідно до умов укладеного договору.

Електронна форма інформації, адміністративних даних, звітності подається з врахуванням змін відповідно до наказу Голови НКЦПФР від 03.01.18 року №1 «Щодо внесення змін до наказів щодо затвердження деяких Описів розділів та схем XML файлів електронної форми інформації (адміністративних даних, звітності)».

Поділіться записом:
НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ
Array ( [968889] => [968827] => [966030] => )
УСІ НОВИНИ
https://www.nssmc.gov.ua/zagruzka-bokovh-zapisey-novosti/?categories=1305&postid=952231
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (ВІДДІЛ ДОКУМЕНТООБІГУ)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку