The site is in a test mode
Linkedin
Youtube
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Орієнтовний (невиключний) перелік фінансових інструментів, передбачених частиною 10 статті 641 Закону України «Про акціонерні товариства»

General information about the document

Type of document:
Draft decision
Topic of the document:
Regulatory activity
Date of publication:
26.12.2018
The beginning of the discussion:
27.12.2018
The end date of the discussion:
11.01.2019

The contents of the document

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      Рішення Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку

                                                                __ ______ 2018 року № ___

 

Орієнтовний (невиключний) перелік фінансових інструментів, передбачених частиною 10 статті 641  Закону України «Про акціонерні товариства»

 

  1. Фінансові інструменти, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції публічного акціонерного товариства шляхом їх поставки, зокрема:

акції закритого строкового корпоративного інвестиційного фонду, активи якого складаються з акцій;

акції спеціалізованого біржового корпоративного інвестиційного фонду;

варрант, базовим активом якого є акція;

інвестиційні сертифікати закритого строкового пайового інвестиційного фонду;

інвестиційні сертифікати спеціалізованого біржового індексного фонду;

конвертовані облігації підприємств;

опціон, базовим активом якого є акція;

опціонний сертифікат, базовим активом якого є акція;

форвардний контракт, базовим активом якого є акція;

ф’ючерсний контракт (ф’ючерс), базовим активом якого є акція.

  1. Фінансові інструменти, не передбачені пунктом 1, які мають подібну економічну природу з ними, але не передбачають поставки акцій публічного акціонерного товариства, зокрема:

депозитарні розписки (ADR та GDR включно);

опціон, базовим активом якого є право голосу за акціями;

форвардний контракт, базовим активом якого є право голосу за акціями;

ф’ючерсний контракт (ф’ючерс), базовим активом якого є право голосу за акціями.

Особа самостійно оцінює чи відносяться фінансові інструменти за своєю економічною природою до даної групи.

 

Начальник управління

методології корпоративного

управління та корпоративних фінансів                                Д. Пересунько

Related Documents

Notice of Publication:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/3-Повідомлення-про-оприлюднення-рішення-Комісії.doc
CONTACTS
+38 (044) 280 85 95 (SINGLE WINDOW)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (DOCUMENT CONTROL DIVISION)
+38 (044) 254 23 77 (PRESS SERVICE)
8, MOSCOVSKA STREET, KYIV, 01010
TWITS

Актуально

National Securities and Stock Market Commission