Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення зміни до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема документу:
Регуляторна діяльність
Дата публікації:
30.07.2019
Дата початку обговорення:
01.08.2019
Дата кінця обговорення:
30.08.2019

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Р І Ш Е Н Н Я

__.__.20__                                                            м. Київ                                                               №

Про внесення зміни до Вимог
до положення про винагороду
та звіту про винагороду членів
наглядової ради та виконавчого
органу акціонерного товариства

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пунктів 91 , 92 частини другої статті 33, частин третьої, четвертої статті 51, пунктів 11 , 12 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Пункт 2 розділу І Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства , затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2018 року № 659, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2018 року за № 1367/32819, доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Положення цих Вимог не поширюються на акціонерні товариства, які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять професійну діяльність на фондовому ринку.».

2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Лібанова М.

Голова                                                                                               Комісії Т. Хромаєв

 

 

 

Протокол засідання Комісії
від __.__.20__ № ___

Пов'язані документи

Порівняльна таблиця:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/3-Порівняльна-таблиця-до-рішення-659.docx
Пояснювальна записка:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/5-Пояснювальна-записка-659-схвалення.doc
Повідомлення про оприлюднення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/4-Повідомлення_про_оприлюднення_рішення_Комісії-1.doc
КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку