- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

22.09.2023

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) за власною ініціативою надала допуску 50 випускам боргових цінних паперів, емітентами яких є іноземні держави, а саме:
– 42 цінні папери США,
– 8 цінних паперів Німеччини.

Так, інформацію про боргові цінні папери, емітентами яких є зазначені вище іноземні держави, Комісія отримала від ПАТ «Національний депозитарій України».

Нагадаємо, що процедура допуску здійснюється згідно з нормами Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України (рішення від 21.01.2021 року №34). Інформацію про боргові цінні папери іноземних держав, які можуть бути допущені НКЦПФР до обігу в Україні, та відносно яких є зацікавленість з боку учасників ринків капіталу, а також інформацію про обмеження щодо обігу цих цінних паперів, Комісія отримує від НДУ.

Регулятор активно працює над розширенням можливостей інвестування в іноземні фінансові інструменти, а також приділяє значну увагу створенню вітчизняних інструментів.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами