Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Звітність
Дата початку обговорення:
15.05.2020
Дата закінчення обговорення:
28.05.2020
Дата публікації:
14.05.2020

Змiст документу

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

____________ 2020                           м. Київ                               №_______

  Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку   Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 7 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.
  2. Першим звітним періодом подання управителями до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративних даних щодо діяльності управителів є:

щомісячної – червень 2020 року. Строк подання – до 31 серпня 2020 року включно; щорічної – 2020 рік; нерегулярної – після 31 липня 2020 року.

  1. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  1. Це рішення набирає чинності з 01 липня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

  Голова Комісії                                                                Тимур ХРОМАЄВ  

Протокол засідання Комісії

від ___.___ 2020 №____

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами