Про затвердження Змін до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Нагляд
Дата початку обговорення:
19.06.2019
Дата закінчення обговорення:
03.07.2019
Дата публікації:
18.06.2019

Змiст документу

Проект

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

__________ 2019                                  м. Київ                                        № ______

 

Про затвердження Змін до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Відповідно до пунктів 374, 375 статті 7, пунктів 2, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Зміни до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2013 року за  № 618/23150 (зі змінами), що додаються.
  2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів ( Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  1. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії                                                                    Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії

від __.__.2019 № ___

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами