Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Звітність
Дата початку обговорення:
26.06.2020
Дата закінчення обговорення:
10.07.2020
Дата публікації:
25.06.2020

Змiст документу

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Р І Ш Е Н Н Я

____________ 2020                           м. Київ                               №_______

    Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення   Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 52 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що додається.
  2. Першим звітним періодом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення (далі – Дані), адміністраторами недержавних пенсійних фондів, ліцензії яких на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме послуг в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів з 01.07.2020 вважаються переоформленими на ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, є:

щоденних Даних– 01 жовтня 2020 року; щомісячних Даних – червень 2020 року, які подаються у складі щоквартальних Даних за ІІ квартал 2020 року, липень 2020 року. Строк подання до Комісії – до 30 вересня 2020 року включно; щоквартальних Даних – ІІ квартал 2020 року. Строк подання до Комісії та розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку – до 30 вересня 2020 року включно; щорічних Даних – 2020 рік. Якщо з дати набрання чинності цим рішенням до 30 вересня 2020 року включно залишиться менш ніж 30 днів: строк подання до Комісії щомісячних Даних за червень, липень та серпень, щоквартальних Даних за ІІ квартал 2020 року подовжується до 30 жовтня 2020 року включно; першим звітним періодом подання до Комісії щоденних Даних є 01 листопада 2020 року.

  1. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.

  1. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Панченка О.

    Голова Комісії                                                                Тимур ХРОМАЄВ  

Протокол засідання Комісії

від ___.___ 2020 №____

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами